Hỗ trợ việc làm cho người Việt đang cư trú tại Trung Quốc

Lao động BHP Việt Nam làm việc tại Trung Quốc được trả lương trung bình khoảng 8.000 – 10.000 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Thông tin liên hệ

Vui lòng cho chúng tôi cơ hội được hỗ trợ quý khách

www.BangCapChungChi.com
www.HoTroHoSo.com
Trân trọng!