Dành cho các bạn muốn sống ở Nhật mãi mãi nhưng không muốn bỏ quốc tịch Việt Nam

Update 25-03-2021
TẠM NGỪNG NHẬN HỒ SƠ MỚI

THÔNG BÁO
Các hồ sơ ký HĐ từ 05-02-2021 đến 24-03-2021
Sẽ nhận hoàn 100% chi phí trước 25-04-2021

Cảm ơn sự thông cảm của quý khách!