Chương trình hỗ trợ việc làm và chổ ở dành cho lao động BHP đang cư trú tại Rumani

Update 11-10-2019
TẠM NGỪNG NHẬN HỒ SƠ MỚI

THÔNG BÁO
Các hồ sơ đăng ký từ 26-09-2019 đến 11-10-2019
Hoàn lại 100% chi phí đã tạm ứng trước 12-11-2019

Cảm ơn sự thông cảm của quý khách!