Sau khi quý khách nhận được tư vấn và đã nhất trí các phương án xử lý. Chúng tôi sẽ tiến hành công việc theo trình tự sau:

Thu thập thông tin và lên hồ sơ

Quý khách cung cấp cho chúng tôi các thông tin cần thiết theo form của BangCapChungChi

Quý khách tạm ứng trước cho chúng tôi 50% chi phí dựa theo tổng chi phí

Chúng tôi tiến hành tổng hợp thông tin và lên hồ sơ gửi đến bộ phận chuyên môn để xử lý

Kiểm tra và hoàn tất

Chúng tôi gửi kết quả cho quý khách kiểm tra (quý khách vào website của tổ chức nơi cấp hoặc các tổ chức phi lợi nhuận để kiểm tra thông tin văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp tổ chức nơi cấp không có tính năng kiểm tra trên website quý khách có thể gọi đến trực tiếp tổ chức nơi cấp để đối chiếu thông tin hồ sơ gốc).

Quý khách xác nhận thông tin văn bằng chứng chỉ là hợp lệ.

Quý khách thanh toán đủ 100% chi phí còn lại cho chúng tôi.

Chúng tôi gửi thông báo hoàn tất hồ sơ đến bộ phận chuyên môn.

Giao hàng tận nơi

Chúng tôi gửi sản phẩm và toàn bộ hồ sơ trong quá trình làm việc đến tận nơi bằng hình thức chuyển phát nhanh (khách hàng ở ngoài Việt Nam có thể bị ảnh hưởng đến thời gian nhận hàng).

Quý khách nhận hồ sơ và xác nhận lại để chúng tôi tiến hành đóng và bảo mật hồ sơ.