Thông báo sửa lỗi + update hệ thống tra cứu thành công

Các phản ánh gần đây của một số khách hàng về việc thời gian hiển thị trong trang tra cứu không chính xác (hiển thị trước so với thực tế). Chúng tôi xin giải thích: Bởi vì máy chủ của chúng tôi đặt ở Singapore, …