Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp CS Hà Nội: Tên ngành

Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – DKK Ngành Ngôn ngữ Anh Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh thương mại Ngành Tài chính – Ngân hàng Ngành Bảo hiểm Ngành Kế toán Ngành Khoa học dữ liệu Ngành Mạng máy …

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ: Tên ngành

Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ – KCC Khoa học máy tính Khoa học dữ liệu Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Quản lý …