Học viện Ngân hàng: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Học viện Ngân hàng – NHH

7220201: Ngôn ngữ Anh

7310101: Kinh tế

7340101: Quản trị kinh doanh

7340120: Kinh doanh quốc tế

7340201_NH: Ngân hàng

7340201_TC: Tài chính

7340301: Kế toán

7340405: Hệ thống thông tin quản lý

7380107: Luật kinh tế

7480201: Công nghệ thông tin

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...