Đại học Tài chính Kế toán: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Tài chính Kế toán – DKQ

7340101 – Quản trị kinh doanh

7340120 – Kinh doanh quốc tế

7340201 – Tài chính –  Ngân hàng

7340301 – Kế  toán

7380107 – Luật Kinh tế

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *