Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐHQG TP.HCM): Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) – QSX

7229030: VĂN HỌC

7229020: NGÔN NGỮ HỌC

7320101: BÁO CHÍ

7229010: LỊCH SỬ

7310302: NHÂN HỌC

7810103: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

7320303: LƯU TRỮ HỌC

7229040: VĂN HÓA HỌC

7760101: CÔNG TÁC XÃ HỘI

7140101: GIÁO DỤC HỌC

7229001: TRIẾT HỌC

7320201: THÔNG TIN – THƯ VIỆN

7310501: ĐỊA LÝ HỌC

7310301: XÃ HỘI HỌC

7310608: ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

7310401: TÂM LÝ HỌC

7580112: ĐÔ THỊ HỌC

7310613: NHẬT BẢN HỌC

7310614: HÀN QUỐC HỌC

7310206: QUAN HỆ QUỐC TẾ

7220201: NGÔN NGỮ ANH

7220202: NGÔN NGỮ NGA

7220203: NGÔN NGỮ PHÁP

7220204: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

7220205: NGÔN NGỮ ĐỨC

7220206: NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA

7220208: NGÔN NGỮ ITALIA

7320104: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

7320205: QUẢN LÝ THÔNG TIN

7229009: TÔN GIÁO HỌC

7310630: VIỆT NAM HỌC

7340406: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

7140114: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

7310403: TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...