Đại học Yersin Đà Lạt: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Yersin Đà Lạt – DYD

7340101 – QUẢN TRỊ KINH DOANH

7440301 – KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

7420201 – CÔNG NGHỆ SINH HỌC

7480201 – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7580101 – KIẾN TRÚC

7580108 – THIẾT KẾ NỘI THẤT

7720301 – ĐIỀU DƯỠNG

7720201 – DƯỢC HỌC

7220201 – NGÔN NGỮ ANH

7810103 – QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

7310608 – ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

7320108 – QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

7540101 – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

7380107 – LUẬT KINH TẾ

7510205 – CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *