Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM – DTM

Quản trị kinh doanh

Địa chất học

Khí tượng và khí hậu học

Thủy văn học

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Hệ Thống thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật cấp thoát nước

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Quản lý đất đai

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...