Đại học Bách khoa Hà Nội: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội – BKA

Kỹ thuật cơ khí (chế tạo máy)

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật cơ khí (động lực)

Kỹ thuật hàng không

Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điện tử – truyền thông

Kỹ thuật máy tính

Khoa học máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

Toán – Tin

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật in và truyền thông

Kỹ thuật sinh học

Kỹ thuật thực phẩm

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật vật liệu kim loại

Công nghệ may

Kỹ thuật dệt

Công nghệ da giầy

Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật hạt nhân

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Hóa học

Quản trị kinh doanh

Quản lý công nghiệp

Kinh tế công nghiệp

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Ngôn ngữ Anh

Hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ thực phẩm

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...