Đại học Giao thông vận tải TP.HCM: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Giao thông vận tải TP.HCM – GTS

7220201: Ngành Ngôn ngữ Anh

7480102: Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480201: Ngành Công nghệ thông tin

7510605: Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7520103: Ngành Kỹ thuật cơ khí

7520122: Ngành Kỹ thuật tàu thủy

7520130: Ngành Kỹ thuật ô tô

7520201: Ngành Kỹ thuật điện

7520207: Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520216: Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520320: Ngành Kỹ thuật môi trường

7580201: Ngành Kỹ thuật xây dựng

7580202: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580205: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580301: Ngành Kinh tế xây dựng

7840101: Ngành Khai thác vận tải

7840104: Ngành Kinh tế vận tải

7840106: Ngành Khoa học hàng hải

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...