Đại học Điện lực: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Điện lực – DDL

7510301: CN kỹ thuật điện, điện tử

7520115: Kỹ thuật Nhiệt

Thí điểm: Công nghệ kỹ thuật Năng lượng

7510601: Quản lý công nghiệp

7510602: Quản lý năng lượng

7510605: Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

7510303: CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510302: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn Thông

7480201: Công nghệ thông tin

7510406: Công nghệ kỹ thuật môi trường

7520201: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510203: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510102: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7340101: Quản trị kinh doanh

7340201: Tài chính – ngân hàng

7340301: Kế toán

7340302: Kiểm toán

7340122: Thương mại điện tử

7810103: Quản trị dịch vụ du lich và lữ hành

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Check

Bạn cũng có thể thích...