Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên – DTE

7340301: Kế toán

7310101: Kinh tế

7310104: Kinh tế đầu tư

7310105: Luật kinh tế

7340101: Quản trị kinh doanh

7510605: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7340403: Quản lý công

7340201: Tài chính – Ngân hàng

7340115: Kinh doanh quốc tế

7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...