Đại học Văn Hiến: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Văn Hiến – DVH

D480201: Công nghệ thông tin

D520207: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D340101: Quản trị kinh doanh

D340103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340107: Quản trị khách sạn

D310301: Xã hội học

D310401: Tâm lý học

D220330: Văn học

D220113: Việt Nam học

D220340: Văn hóa học

D220201: Ngôn ngữ Anh

D220213: Đông phương học

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...