Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Sư phạm Thái Nguyên – DTS

7140201: Giáo dục Mầm non

7140202: Giáo dục Tiểu học

7140205: Giáo dục Chính trị

7140206: Giáo dục Thể chất

7140209: Sư phạm Toán học

7140210: Sư phạm Tin học

7140211: Sư phạm Vật Lý

7140212: Sư phạm Hoá học

7140213: Sư phạm Sinh học

7140217: Sư phạm Ngữ văn

7140218: Sư phạm Lịch Sử

7140219: Sư phạm Địa Lý

7140231: Sư phạm Tiếng Anh

7140247: Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140249: Sư phạm Lịch sử – Địa lý

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...