Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng – YDN

7720101 – Ngành Y khoa

7720201 – Ngành Dược học

7720301 – Ngành Điều dưỡng

7720601 – Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720602 – Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

7720603 – Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720701 – Ngành Y tế công cộng

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *