Đại học Kinh tế Đà Nẵng: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Đà Nẵng – DDQ

7340101 – Quản trị kinh doanh

7340115 – Marketing

7340120 – Kinh doanh quốc tế

7340121 – Kinh doanh thương mại

7340122 – Thương mại điện tử

7340201 – Tài chính ngân hàng

7340301 – Kế toán

7340302 – Kiểm toán

7340404 – Quản trị nhân lực

7340405 – Hệ thống thông tin quản lý

7340420 – Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

7380101 – Luật học

7380107 – Luật kinh tế

7310101 – Kinh tế

7310205 – Quản lý nhà nước

7310107 – Thống kê kinh tế

7810103 – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810201 – Quản trị khách sạn

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *