Đại học Lâm nghiệp: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Lâm nghiệp – LNH

7340301: Ngành Kế toán

7340101: Ngành Quản trị kinh doanh

7310101: Ngành Kinh tế

7340116: Ngành Bất động sản

7760101: Ngành Công tác xã hội

7810103: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7480104: Ngành Hệ thống thông tin

7510205: Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510203: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử

7580201: Ngành Kỹ thuật xây dựng

7620211: Ngành Quản lý tài nguyên rừng

7620205: Ngành Lâm sinh

7850103: Ngành Quản lý đất đai

7850101: Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

7850104: Ngành Du lịch sinh thái

7420201: Ngành Công nghệ sinh học

7640101: Ngành Thú y

7580108: Ngành Thiết kế nội thất

7549001: Ngành Công nghệ chế biến lâm sản

7580102: Ngành Kiến trúc cảnh quan

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...