Đại học Nông Lâm TP.HCM: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Nông Lâm TP.HCM – NLS

Chăn nuôi

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Thú y

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Kế toán

Công nghệ sinh học

Kinh tế

Kinh doanh nông nghiệp

Quản trị kinh doanh

Phát triển nông thôn

Công nghệ chế biến lâm sản

Lâm nghiệp đô thị

Lâm học

Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên

Quản lý tài nguyên rừng

Khoa học môi trường

Hệ thống thông tin

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngôn ngữ Anh

Tài nguyên và Du lịch sinh thái

Bảo vệ thực vật

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Bất động sản

Nông học

Công nghệ chế biến thủy sản

Quản lý đất đai

Nuôi trồng thủy sản

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...