Đại học Lao động Xã hội: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Lao động Xã hội – DLX

7310101: Kinh tế

7310401: Tâm lý học

7340101: Quản trị kinh doanh

7340201: Tài chính ngân hàng

7340204: Bảo hiểm

7340207: Bảo hiểm – Tài chính

7340301: Kế toán

7340302: Kiểm toán

7340404: Quản trị nhân lực

7340405: Hệ thống thông tin quản lý

7380107: Luật kinh tế

7480201: Công nghệ thông tin

7760101: Công tác xã hội

7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

7220201: Ngôn ngữ Anh

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...