Đại học Mở TP.HCM: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Mở TP.HCM – MBS

7220201: Ngôn ngữ Anh

7220204: Ngôn ngữ Trung Quốc

7220209: Ngôn ngữ Nhật

7220210: Ngôn ngữ Hàn Quốc

7310101: Kinh tế

7310301: Xã hội học

7310620: Đông Nam Á học

7340101: Quản trị kinh doanh

7340115: Marketing

7340120: Kinh doanh quốc tế

7340201: Tài chính Ngân hàng

7340301: Kế toán

7340302: Kiểm toán

7340403: Quản lý công (2021 trở đi)

7340404: Quản trị nhân lực

7340405: Hệ thống thông tin quản lý

7380101: Luật

7380107: Luật kinh tế

7420201: Công nghệ sinh học

7480101: Khoa học máy tính

7480201: Công nghệ thông tin

7510102: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510605: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7540101: Công nghệ thực phẩm

7580302: Quản lý xây dựng

7760101: Công tác xã hội

7810101: Du lịch

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...