Đại học Kinh tế TP.HCM: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA

7310101: Kinh tế

7310104: Kinh tế đầu tư

7340116: Bất động sản

7340404: Quản trị nhân lực

7620114: Kinh doanh nông nghiệp

7340101: Quản trị kinh doanh

7340120: Kinh doanh quốc tế

7510605: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7340121: Kinh doanh thương mại

7340115: Marketing

7340201: Tài chính – Ngân hàng

7340204: Bảo hiểm

7340206: Tài chính quốc tế

7340301: Kế toán

7340302: Kiểm toán

7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810201: Quản trị khách sạn

7310108: Toán kinh tế

7310107: Thống kê kinh doanh

7340405: Hệ thống thông tin quản lý

7340122: Thương mại điện tử

7480109: Khoa học dữ liệu

7480103: Kỹ thuật phần mềm

7220201: Tiếng Anh thương mại

7380107: Luật Kinh doanh

7380101: Luật kinh doanh quốc tế

7340403: Quản lý công

7580104: Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

7489001: Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

7320106: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện

7340129: Quản trị bệnh viện (thí điểm)

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...