Đại học Công nghệ Thông Tin và Truyền thông Thái Nguyên: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Công nghệ Thông Tin và Truyền thông Thái Nguyên – DTC

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

Công nghệ ôtô và giao thông thông minh

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật y sinh

Công nghệ truyền thông

Truyền thông doanh nghiệp số

Thiết kế đồ họa

Truyền thông đa phương tiện

Kinh tế số

Thương mại điện tử

Quản trị văn phòng

Hệ thống thông tin quản lý

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...