Đại học Tài chính – Marketing: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Tài chính – Marketing – DMS

7340101: Ngành Quản trị kinh doanh

7340115: Ngành Marketing

7340116: Ngành Bất động sản

7340120: Ngành Kinh doanh quốc tế

7340201: Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340301: Ngành Kế toán

7310101: Ngành Kinh tế

7380107: Ngành Luật kinh tế

7310108: Ngành Toán kinh tế

7220201: Ngành Ngôn ngữ Anh

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...