Đại học Công nghệ Sài Gòn: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Công nghệ Sài Gòn – DSG

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ thực phẩm

Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp

Cấp thoát nước

Quản lý xây dựng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Quản Trị Kinh Doanh (QTKD tổng hợp)

Quản Trị Kinh Doanh (QT Makerting)

Quản Trị Kinh Doanh (QT Tài chính)

Tạo Dáng Sản Phẩm

Thiết Kế Đồ Họa

Lý Luận & Lịch Sử Design

Tạo Mẫu Thời Trang

Trang Trí Nội Thất

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...