Đại học Xây dựng Miền Trung: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Xây dựng Miền Trung – XDT

7580201 – Kỹ thuật xây dựng

7580205 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580213 – Kỹ thuật cấp thoát nước

7580101 – Kiến trúc

7580103 – Kiến trúc Nội thất

7580106 – Quản lý đô thị và công trình

7580301 – Kinh tế xây dựng

7580302 – Quản lý xây dựng

7340301 – Kế toán

7340101 – Quản trị kinh doanh

7480201 – Công nghệ thông tin

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *