Đại học Khoa học Thái Nguyên: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Khoa học Thái Nguyên – DTZ

7380101: Luật

7340401: Khoa học quản lý

7460101: Toán học

7460117: Toán – Tin

7440102: Vật lý

7510401: Công nghệ kỹ thuật Hóa học

7720203: Hóa dược

7810103: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

7810101: Du lịch

7850101: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7220201: Ngôn ngữ Anh

7760101: Công tác xã hội

7229010: Lịch sử

7229030: Văn học

7320101: Báo chí

7320201: Thông tin – Thư viện

7310614: Hàn Quốc học

7310612: Trung Quốc học

7810301: Quản lý Thể dục thể thao

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...