Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – DDK

7480201: Công nghệ thông tin

7480106: Kỹ thuật máy tính

7420201: Công nghệ sinh học

7510105: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510202: Công nghệ chế tạo máy

7510601: Quản lý công nghiệp

7510701: Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7520103: Kỹ thuật cơ khí

7520114: Kỹ thuật cơ điện tử

7520115: Kỹ thuật nhiệt

7520122: Kỹ thuật tàu thủy

7520201: Kỹ thuật điện

7520207: Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520216: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520301: Kỹ thuật hóa học

7520320: Kỹ thuật môi trường

7520118: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

7520130: Kỹ thuật ô tô

7540101: Công nghệ thực phẩm

7580101: Kiến trúc

7580201: Kỹ thuật xây dựng

7580202: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580205: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580301: Kinh tế xây dựng

7580210: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7850101: Quản lý tài nguyên & môi trường

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *