Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM): Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) – QSK

7310101: Kinh tế

7310106: Kinh tế quốc tế

7310108: Toán kinh tế

7340101: Quản trị kinh doanh

7340115: Marketing

7340120: Kinh doanh quốc tế

7340122: Thương mại điện tử

7340201: Tài chính – Ngân hàng

7340301: Kế toán

7340302: Kiểm toán

7340405: Hệ thống thông tin quản lý

7380101: Luật

7380107: Luật kinh tế

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


Bạn cũng có thể thích...