Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM): Tên ngành


Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) – QSC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Dịch vụ chạy bằng đại học thật có hồ sơ gốc, kiểm tra văn bằng qua mạng, gọi điện gửi mail về trường xác thực


(CM05603/30KH2/2013)

Bạn cũng có thể thích...