Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng: Tên ngành

Danh sách các ngành đào tạo của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng – YDN 7720101 – Ngành Y khoa 7720201 – Ngành Dược học 7720301 – Ngành Điều dưỡng 7720601 – Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720602 – Ngành Kỹ …